Skip to Content

E2 MANAGER je software oziroma storitev v oblaku za
ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO IN UPRAVLJANJE STAVB
ZA VSAKO ORGANIZACIJO
, ne glede na velikost in njeno dejavnost.

   
VODILNO ORODJE za energetski management stavb, s katerim se UPRAVLJA:  
 
1000 +
POSLOVNIH STAVB
100 MIO € +
STROŠKOV VODE IN ENERGIJE
2000 GWh +
RABE ENERGIJE
5 M m3 +
PORABE VODE
 

KAJ JE E2 MANAGER?

E2 MANAGER je programska oprema, ki na osnovi funkcionalnosti, podatkov in informacij pomaga podjetjem in organizacijam vzpostaviti energetsko upravljanje ter zniževati rabo energije in z njo povezane stroške. 

Preberi več
Vsaka organizacija za svoje delovanje in poslovanje potrebuje eno ali več stavb ter v njih  energijo ter vodo. Stroški za obratovanje stavb so postali visoki, sploh zaradi povišanja  cen energentov, novih prispevkov in dajatev,  povečanja rabe energije in višjih življenjskih standardov. Ampak ti stroški niso fiksni, saj jih lahko s pravimi ukrepi uspešno nadzorujemo.  
 

Vsaka organizacija teži k znižanju stroškov za energijo, saj le-ti ponekod obsegajo velik  delež skupnih stroškov poslovanja. Prvi korak do stroškovne in n energetske učinkovitosti je vzpostavitev baze podatkov, ki bo vsebovala odgovore na vprašanja, kot so ...

 • Je naša stavba energetsko učinkovita?
 • Zakaj imamo tako visoke stroške za določen energent?
 • Kakšen je naš trend rabe energije?
 • Smo energetsko učinkoviti glede na prejšnjo leto?
 • Kje so naši potenciali za zniževanje stroškov?

E2 MANAGER torej organizacijam pomaga vzpostaviti pregled, nadzor, primerjavo, obdelovanje, analiziranje, komuniciranje in ukrepanje na osnovi podatkov. Organizacijam na enostaven, prijazen in kakovosten način preko računov pomaga razumeti, kaj se dogaja s stroški in energijo v stavbah.

Zakaj potrebujemo E2 Manager?

Energetsko upravljanje stavb vedno spremljata izjemna kompleksnost in ogromna količina podatkov. E2 MANAGER je usmerjen v poenostavitev razumevanja in upravljanja energije v stavbah. Če želimo zmanjšati stroške za energijo, jih moramo najprej obvladati in razumeti ter iz njih pridobiti kakovostne informacije ter podatke. Dejstvo namreč je, da vse,  kar spremljamo, lahko tudi upravljamo in nato ustrezno ukrepamo. Brez tega pri energetski učinkovitosti enostavno ne gre.

Preberi več
Veliko organizacij o visokih mesečnih stroških samo govori, nimajo pa jasnega pregleda nad tem, kaj se dogaja z energijo v njihovih stavbah. Nekatere podatke o energiji zbirajo na različne načine, ki jim vzamejo veliko časa in so premalo strukturirani ter preveč pomanjkljivi, da bi omogočali širšo uporabnost in ustrezno kakovost. A dejstvo je samo eno. Prav vsaka organizacija se srečuje s podatki o energiji in vodi. 
 
Poznate strukturo svojih stroškov? Kolikšni so zaradi obračunske moči? Vpisujete podatke v tabelo in za njihovo obdelovanje porabite ure in ure? So vaši podatki sploh verodostojni in preverljivi? Koliko časa ste porabili za zbiranje računov za elektriko, toploto in vodo, ko ste potrebovali podatke za odločanje o investiciji? Kako izračunavate prihranke? Kako primerjate eno kurilno sezono z drugo?
 
S pomočjo orodja E2 Manager boste:
 • preverjali račune od dobaviteljev in distributerjev energije,
 • spremljali stroške, porabo, cene …,
 • spremljali trende rasti porabe in stroškov …,
 • imeli pregled nad poljubnimi energetskimi, ekonomskimi in okoljskimi kazalci,
 • kreirali finančne načrte,
 • izdelovali energetske preglede,
 • primerjali in analizirali podatke na osnovi normalizacije vplivnih parametrov,
 • spremljali postavljene energetske in stroškovne cilje,
 • načrtovali projekte,
 • izdelovali energetske izkaznice,
 • pridobili ustrezne energetske in okoljske certifikate,
 • izdelovali poljubna poročila za različne namene,
 • izpolnjevali zakonodajne obveznosti,
 
In še najpomembnejše: Z orodjem E2 MANAGER boste dolgoročno vzpostavili celovit sistem za upravljanje z energijo z namenom, da optimizirate stroške, bolj učinkovito rabite energijo in uporabljate okolju prijazne energente.
 

Komu je namenjen E2 manager?

E2 MANAGER je namenjen vsem organizacijam, ne glede na njihovo dejavnost in velikost, ki želijo ali potrebujejo vzpostaviti celovit sistem za upravljanje z energijo za eno ali več svojih stavbo. 

Preberi več
E2 MANAGER lahko uporabljajo vse organizacije, ki za svojo dejavnost potrebujejo stavbo oziroma del stavbe, kot so:
 • hoteli,
 • domovi za ostarele,
 • trgovski centri in trgovine,
 • zdravstveni domovi,
 • bolnišnice,
 • občine,
 • državna uprava,
 • lekarne,
 • tiskarne,
 • storitvena podjetja,
 • proizvodna podjetja,
 • osnovne šole,
 • vrtci,
 • kulturni domovi,
 • komunalna podjetja,
 • upravitelji večstanovanjskih stavb,
 • vse organizacije, ki imajo posredne ali neposredne stroške za energijo in vodo.
 
E2 MANAGER je zaradi svoje zasnove, logike, avtomatizacije in prijaznega uporabniškega vmesnika primeren za vse uporabnike - za tiste, ki se bodo s podatki o energiji srečali prvič, kot tudi za energetske strokovnjake, odgovorne za energetsko upravljanje v organizacijah. Zaradi različnih in namensko strukturiranih podatkov, informacij ter funkcionalnosti E2 MANAGER uporabljajo:
 • odgovorni za poslovanje,
 • vodje različnih področij,
 • energetski strokovnjaki oziroma managerji,
 • računovodje,
 • strokovni delavci,
 • vodje projektov …
PRIJAVA NA E-NOVICE