Skip to Content

INFORMACIJSKA VRSTICA

INFORMACIJSKA VRSTICA

Med pregledovanjem in obdelovanjem podatkov imate vedno na voljo dinamično informacijsko vrstico, ki vam prikazuje najbolj ključne informacije o grafih in tabelah. Dodatnih izračunov in poti do ustreznih informacij ne boste potrebovali. V vsakem trenutku boste vedeli, kaj pomenijo podatki, ter pridobili informacijo o skupnih, povprečnih, maksimalnih in minimalnih vrednostih ter tam, kjer je to mogoče, tudi podatke o stopnji rasti.

VERODOSTOJNOST INFORMACIJ

VERODOSTOJNOST INFORMACIJ

Ogromna količina podatkov zahteva ustrezno funkcionalnost, ki vam v vsakem trenutku zagotavlja informacijo o pomanjkljivih podatkih. Tako se pri pregledovanju grafov in tabel ne boste več spraševali, ali so zajeti vsi podatki. S klikom na posebno ikono vas bo funkcija opozorila, kje točno imate manjkajoče podatke in vas usmerila na mesto urejanja. 

ČAROVNIKI

ČAROVNIKI

Da bi lažje začeli in se hitreje naučili uporabljati določene funkcije programa, so na voljo čarovniki, ki nas po korakih pripeljejo do želenega cilja. Tako boste za kreiranje stavb, stroškovnih mest, računov, odjemno-merilnih mest in predlog postavk lahko uporabili čarovnika. Enostavno, vodeno in prijazno. 

Primerjaj se

Primerjaj se

Vedno smo nagnjeni k temu, da se radi primerjamo. Funkcionalnost 'Primerjaj se' vam omogoča, da vašo stavbo primerjate po različnih kazalnikih s stavbami, ki so podobne vaši dejavnosti. V trenutku boste dobili sliko, kako stroškovno in energetsko učinkovito stavbo imate v primerjavi z drugimi. Verjemite, vredno se je primerjati, saj se šele potem zastavljajo vprašanja.

PRIHRANKI

PRIHRANKI

Vedno želimo vedeti ali smo z našimi izvedenimi ukrepi ustvarili oziroma še ustvarjamo prihranke v rabi energiji ali stroških. Z enostavno določitvijo referenčnega obdobja in začetka spremljanja prihrankov boste na mesečnem in letnem nivoju opazovali vaše učinke ukrepov oziroma investicij v posamezni stavbi. Vrednotenje prihrankov je ključno za nadaljne ukrepanje v smeri učinkovitosti. Zato jih spremljajte!

AVTOMATIZIRANOST OBDOBIJ

AVTOMATIZIRANOST OBDOBIJ

Napredna funkcionalnost avtomatizacije nastavljanja obdobij pri nekaterih pogledih omogoča uporabnikom aplikacije E2 MANAGER, da praktično brez klika pridejo do podatkov in informacij za specifične namene. Obdobja se nastavljajo po različnih metodologijah in upoštevajo prisotnost oziroma vnešenost določenih podatkov. Funkcionalnost pomeni visok nivo prijaznosti aplikacije do uporabnika.

3-NIVOJSKO OBDELOVANJE PODATKOV

3-NIVOJSKO OBDELOVANJE PODATKOV

Obdelovanje podatkov postane s specifično funkcijo izjemno prijazno in uporabno. Pri pregledovanju grafov izberete tistega, ki vas zanima. En klik vas pripelje do podrobnega pregleda z dodatnimi funkcionalnostmi. Z dodatnim klikom pa preidete v področje tabel, ki jih lahko poljubne spreminjate in obdelujete. Izvoz tabel in grafov je vedno na voljo.

Predloge računov

Predloge računov

Dobaviteljev in distributerjev posameznih energentov je ogromno. Prednastavljene predloge računov od ponudnikov storitev vam omogočajo, da v najkrajšem možnem času prilagodite identična vnosna polja računa s postavkami, ki vam omogočajo hiter in avtomatiziran prepis podatkov v sistem E2 MANAGER.

Normalizacija

Normalizacija

Funkcionalnost 'Normalizacija' je prisotna v vseh vsebinskih sklopih programa E2 MANAGER, kjer je to primerno. Tako boste lahko podatke vedno normalizirali s posameznim vplivnim parametrom in pridobili podatke, ki so primerljivi v daljšem časovnem obdobju. Primerjali boste lahko 'jabolka z jabolkami'. 

DREVESNI PREGLED

DREVESNI PREGLED

Uporabniki, ki imajo pravico do vpogleda za več kot eno stavbo, imajo na voljo drevesni pregled, kjer hitro pridejo do želene stavbe, skupine ali kategorije stavb. Na razpolago imajo prednastavljeno filtracijo stavb po določenih parametrih, ki uporabnikom dodatno omogoča hiter in kakovosten pregled nad podatki. Hitro iskanje in pregledovanje med stavbami ni bilo nikoli bolj enostavno. 

PREGLED PO MERI UPORABNIKA

PREGLED PO MERI UPORABNIKA

Vsebinske module, ki prikazujejo grafe in tabele, lahko v vsakem trenutku spreminjate. Podatke lahko spremljate na nivoju celotne stavbe, po vrstah storitve, energentih, postavkah, namenu porabe, stavbah … Je lahko še bolj uporabno in prijazno?

Dodatna interpretacija informacij

Dodatna interpretacija informacij

Nekateri moduli in vsebinski sklopi vsebujejo dodatno obrazložitev podatkov. Le-ta poteka v definiranih stavkih, ki omogočajo še boljše razumevanje. Vsa dodatna interpretacija je logično in vsebinsko vezana na posamezen vsebinski sklop. 

VARNOSTNE ZAŠČITE

VARNOSTNE ZAŠČITE

Celotna aplikacija ima pri dodajanju in obdelovanju podatkov veliko zaščit, ki onemogočajo, da bi se podatki nepravilno vnesli in obdelovali. Uporabnik bo v vsakem trenutku obveščen o možnih nepravilnostih oziroma ne bo mogel izvesti določene funkcionalnosti, dokler ne bodo vsi podatki pravilni.