Skip to Content
NAROČNIŠKI PAKET ZAČETNIK NAPREDNI STROKOVNJAK
Nadzorna plošča X X X
Računi X X X
Infrastruktura X X X
Uporabniški nadzor X X X
Pomoč uporabnikom X X X
Upravljanje s čarovniki X X X
Verifikacija podatkov X X X
Število uporabniških računov 1 neomejeno neomejeno
Poročila   50+ 100+
Energetski profil   X X
Analize   X X
Ogljični odtis     X
Pogodbe     X
Vremenski vplivi     X
Parametri in kazalci     X
Normalizacija     X

CENA naročniškega paketa VKLJUČUJE:
  • uporaba modulov in funkcionalnosti glede na izbran naročniški paket,
  • dnevno arhiviranje podatkov,
  • nadgradnjo programske opreme,
  • zakonodajno in ostalo prilagajanje,
  • vzdrževanje programske opreme,
  • brezplačno on-line podporo
  • ...