Skip to Content

NADZORNA PLOŠČA

NADZORNA PLOŠČA
Le s klikom do hitrega in učinkovitega pregleda nad podatki in informacijami o stroških in porabi toplote, elektrike in vode ter različnimi energetskimi, ekonomskimi in okoljskimi podatki. Pridobili boste vpogled v aktualno stanje, trende, energetsko bilanco in primerjali se boste z ostalimi stavbami po vnaprej znanih kazalcih. 

ANALIZE

ANALIZE
Spremljajte osnovne kazalnike, kot so poraba na uporabno površino, stroški na uporabno površino, stroški na enoto, faktor obremenjenosti ter vse ostale poljubno kreirane kazalce, ki so primerni za vašo organizacijo in vaše stavbe. Imejte pregled nad mesečnimi, letnimi in dinamičnimi podatki ter spremljajte maksimalne, minimalne in povprečne vrednosti kazalcev ter njihove trende rasti. 
Primerjate stavbe med seboj …

PARAMETRI IN KAZALCI

PARAMETRI IN KAZALCI
Kreirajte poljubne parametre, ki jih želite spremljati v povezavi z rabo ali stroški za energijo. Izberite različne energetske, ekonomske in okoljske kazalce, ki so povezani s parametri ter jih analizirajte. Določite vpliv parametrov na določene energente ter poiščite korelacije skozi regresijske premice, CUSUM analizo in identificirajte spremembe na stavbi za potrebe normalizacije med različnimi časovnimi obdobji.

TEMPERATURNI VPLIVI

TEMPERATURNI VPLIVI
Imejte pregled nad dnevnimi, mesečnimi in letnimi temperaturami, temperaturnim primanjkljajem in temperaturnim presežkom za najbolj znane klimatske kraje v Sloveniji. Kreirajte lastne klimatske kraje in upravljajte s podatki, ki vam služijo za normalizacijo med posameznimi obdobji in stavbami.

RAČUNI

RAČUNI

Vnašajte in preverjajte račune po vnaprej določenih stroškovnih mestih, računih odjemno-merilnih mest ter predlogah dobaviteljev in distributerjev. Imejte nadzor nad pravilnostjo računov, vnesenimi podatki, arhivom računov ter nad manjkajočimi računi. Grafični prikaz odjemno-merilnih mest vam bo razkril vašo zgodovino upravljanja z dobavitelji in distributerji.

POROČILA

POROČILA
Izbirajte med več kot 100 tipskimi poročili in s klikom na želene lastnosti kreirajte poročilo za specifični namen. Kreirajte poročila za posamezno ali skupino stavb ter bodite vedno pripravljeni na vse izzive poročanja in komuniciranja. Izberite si vaša priljubljena poročila, pišite komentarje in shranjujte poročila v pdf. formatu.

OGLJIČNI ODTIS

OGLJIČNI ODTIS

Izmerite ogljični odtis vaših stavb za vse osnovne toplogredne pline, ki jih vaša stavba proizvaja s porabo določenih energentov. Spremljajte trende in primerjajte kazalce med različnimi obdobji in stavbami. Identificirajte leta in tiste stavbe, ki najbolj onesnažujejo okolje. Začrtajte si pot do zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov.

Delitev računov

Delitev računov

Račun za točno določeno odjemno-merilno mesto je vezan na več stavb. Na enostaven način si ustvarite lastne ključe delitve po različnih kriterijih, pogojih in časovnih obdobjih. Avtomatska delitev računov vam omogoča, da samo z enkratnim vnosom računa poskrbite, da so vse vrednosti računa razdeljene na več računov po posameznih stavbah, glede na dodeljen ključ. 

ENERGETSKI PROFIL

ENERGETSKI PROFIL

Podrobno preučite informacije in podatke o vaši porabi, stroških in cenah po vrsti storitve, stroškovnih mestih, energentih, postavkah za eno ali skupino stavb. Izbirajte med različnimi namenskimi pregledi, primerjate se s prejšnjimi obdobji, spremljajte realizacijo, proučite stopnje in indekse rasti za različne namene, spremljajte trende … 

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

Kreirajte vaše stavbe in vnesite njihove lastnosti, upravljajte z zgodovino sprememb na vaših stavbah, s stroškovnimi mesti, računi OM-MM, predlogami dobaviteljev in postavkami. Po želji kreirajte kategorije in skupine stavb, ki jih želite skupinsko spremljati, analizirati in primerjati. Imejte informacije o uporabnikih.

POGODBENE CENE

POGODBENE CENE

Vnesite podatke od pogodb in cen posameznih postavk za vsa vaša odjemno-merilna mesta za eno stavbo ali skupino stavb ter imejte popolno kontrolo nad zaračunavanjem pogodbenih storitev. Upravljajte s celotno zgodovino cen posameznih energentov. 

Uporabniški nadzor

Uporabniški nadzor

Imejte nadzor nad licenco, naročili in stavbami, ki jih upravljate, v posameznem naročniškem paketu in licenco. Kreirajte uporabniške račune in upravljajte s pravicami vpogleda nad stavbami in funkcionalnostmi, ki jih ima lahko posamezni uporabnik. Vključite čim več zaposlenih v sistem upravljanja z energijo v vaši stavbi.