IZJAVA O ODGOVORNOSTI

S spletnimi stranmi želi podjetje Adesco d.o.o. izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih storitvah in izdelkih. Naš cilj je objavljati pravočasne in točne informacije, če pa kljub temu odkrijete morebitno napako in nas o njej opozorite, jo bomo poskušali čimprej odpraviti. Podjetje Adesco d.o.o. ne prevzema nikakršne pravne ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na teh spletnih straneh:

  • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, nad katerimi podjetje Adesco d.o.o. nima nadzora in za katere podjetje Adesco d.o.o. ne more prevzeti nikakršne odgovornosti.

 

INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

© 2013 Adesco d.o.o.

Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (besedila, skice, fotografije, zemljevidi ipd.), objavljene na tem spletnem mestu, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3) ni dovoljeno. Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo na te spletne strani.

Ogledovanje in morebitno kopiranje vsebin teh spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletne strani, Adesco d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Skladno z omenjenim poskrbimo, da so vse zahteve dosežene.

 

POLITIKA PIŠKOTKOV

Politika piškotkov.