Skip to Content
Slika

Zgodba

Slika

Pišite nam

Slika

O nas

ZGODBA

Vse aktivnosti, ki se tičejo energetske in z njo povezane stroškovne učinkovitosti rabe energije v posamezni stavbi, se začnejo in končajo s podatki o stroških in rabi energije ter vode. Ne glede na to ali gre za sprotno spremljanje in optimiziranje stroškov ali porabe, analiziranje energetske stanja za pretekla leta, načrtovanje ukrepov in simulacijo učinkov posameznega ukrepa, vrednotenje prihrankov energije in z njim povezanih stroškov, primerjanje z stavbami enake dejavnosti, poročanje in komuniciranje o energetskem stanju in učinkih projektov URE itd., vedno imamo opravka s podatki, ki so vezani oziroma vplivajo na rabo energije v posamezni stavbi. Energetski management je prvi vrsti razpolaganje s kakovostnimi podatki in informacijami in šele nato pride v ospredje znanje posameznega energetskega managerja oziroma tima, ki opravlja tovrstne aktivnosti v posamezni organizaciji.

Pridobivanje in razpolaganje s kakovostnimi in ažurnimi podatki o energentih in vplivnih parametrih za posamezno stavbo je vedno znova predstavljajo problem za naše naročnike in naše podjetje, ki smo bili v vlogi energetskega managerja oziroma izvajalca specifičnega projekta. Časovno zamudno pridobivanje podatkov, vprašljiva verodostojnost, zamudno povezovanje in analiziranje podatkov, nenehno prilagajanje in spreminjanje podatkov so imeli za posledico višje stroške izvedbe in ponekod tudi ne najbolj optimalne predlagane rešitve, ki so bile posledica nekakovostnih podatkov.

Leta 2008 smo se odločili, da pristopimo k projektu razvoja lastnega softwera, ki nam bo v pomoč pri izvajanju aktivnosti energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja objektov. Tako je nastal software z imenom Daljinski energetski Manager (DEM), ki je z leti postal odlično orodje za energetski management stavb. DEM je uporabljalo več kot 1.000 stavb. Ker je bil software razvit na osnovi potreb, ki smo jih sprva sami zaznali pri poslovnih objektih in organizacijah, nismo dajali poudarka na grafičnem vmesniku in ga v osnovi prilagajali našim naročnikom. DEM je bil bolj managersko orodje kot prijazna aplikacija za energetsko upravljanje stavb, s katero bi lahko vsaka organizacija brez znanja na področju energetike začela spremljati, upravljati in ukrepati v smeri energetske učinkovitosti.
Programska oprema DEM
Slika: Programska oprema DEM
 
Na osnovi vseh zaznanih potreb in želj naročnikov smo v letu 2011 začeli z razvojem novega produkta za energetski management stavb z imenom E2 MANAGER Po več kot dveh letih razvoja ponosno objavljamo, da je nov software pripravljen za uporabo. Osnovni cilj razvoja novega produkta je bil poleg tehnoloških in vsebinskih funkcionalnosti, uporabniško prijazen software, ki ga bo razumel vsak uporabnik ne glede na velikost in dejavnost organizacije v kateri je zaposlen. Z mnogimi razvitimi funkcionalnostmi in izdelano avtomatizacijo obdelovanja podatkov in informacij, smo prepričani, da bo E2 MANAGER zadovoljili vsakega uporabnika ne glede na njegovo funkcijo v podjetju. Z željo, da v posamezni organizaciji na osnovi sofwera E2 MANAGER združimo in povežemo čim več zaposlenih vključno z energetskim managerjem, bomo upoštevali vsak namig in željo naših naročnikov v nadaljnem razvoju.
 
Slika: Programska oprema E2 MANAGER
 
Verjamemo, da bo aplikacija E2 MANAGER izboljšala in spremenila vaš način upravljanja z energijo v stavbah. Podjetje ADESCO d.o.o. vam želi prijetno uporabo programske opreme E2 MANAGER.